Utvrđivanje stanja vitamina i minerala u organizmu

slovo A


anas već svi znamo da su vitamini i minerali neophodni za odvijanje biokemijskih reakcija
u našem organizmu, te da nedostatak ili su -
višak dovodi do različitih poremećaja, bolesti
ili neobjašnjivih i nespecifičnih simptoma.
U slobodnoj prodaji možemo kupiti mnoštvo različitih preparata vitamina i/ili minerala, pojedinačnih ili u kombinacijama.

Preplavljeni smo reklamnim porukama o dobrobiti pojedinih preparata za ublažavanje ili sprečavanje niza zdravstvenih tegoba, te postaje teško snaći se u obilju informacija.

Pritom se nedovoljno naglašava da dugotrajno uzimanje pojedinih preparata može dovesti do neravnoteže i da previše može biti isto tako štetno kao i premalo.

Do nedostatka pojedinih vitamina i minerala može doći uslijed nedovoljne ili nepravilne prehrane, konzumiranja većih količina alkohola, kave ili čaja, prekomjernog znojenja, uzimanja lije -
kova, bolesti želuca i crijeva, metaboličkih poremećaja ...
Dakle, cijelog niza razloga.

Uzimanje jednog preparata može dovesti do nedostatka drugih. Na primjer, dugotrajno uzimanje željeza može dovesti do nedostatka cinka.

Kako saznati što nam nedostaje?

Ovakvi se poremećaji ne otkrivaju rutinskim analizama krvi i mokraće kakvi se rade u sklopu sistematskih pregleda.

Samo neki laboratoriji analiziraju pojedine minerale u krvi, a ti nalazi ne koreliraju uvijek sa stanjem u tkivima jer se u krvi nalaze tek minijaturne količine istih. Znatno se više odlaže u kosu, kosti, zube i neke organe.Stoga se stanje minerala, kako esencijalnih tako i toksičnih, može s velikom pouzdanošću odrediti iz UZORKA KOSE. Da bi nalaz bio pouzdan, kosa ne smije biti kemijski tretirana (bojena ili trajno ondulirana) najmanje osam tjedana. Uzorak se mora uzeti na propisani način, tik uz vlasište, s tjemena ili potiljka. Samu analizu obavlja poseban visoko specijalizirani laboratorij, pa se na nalaz čeka 14-20 dana. Ovo je metoda izbora kod sumnje na kronični višak teških metala kao što su živa, kadmij, arsen, olovo, aluminij. U slučaju akutnog trovanja ovi bi se metali našli u krvi i urinu; kad je došlo do odlaganja u tkiva, krv i urin će pokazati normalan nalaz.Analiza kose pokazuje stanje minerala u organizmu u posljednja 3-4 mjeseca.

Tatjana Kunštek - Kučanda, dr.med.
Akupunkturolog i homeopat