Dr. Tatjana Kunštek - Kučanda

Rođena sam 1963. godine u Zagrebu, gdje sam završila srednju farmaceutsku školu i Medicinski fakultet, te postdiplomski studij iz zaštite majke i djeteta.

Nakon iskustva stečenog radom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Stanici za hitnu medicinsku pomoć, te kod privatnog liječnika, 1994. godine otvaram vlastitu ordinaciju.

Radi usavršavanja na području nutritivne (ortomolekularne ) medicine uspostavljam suradnju s Biolab Medical Unit-London.

Završila sam tečaj za voditelja škole disanja i tečaj bihejvioralne psihoterapije.

Od 1991. bavim se akupunkturom, završavam tečaj i nekoliko mjeseci radim s kolegicom sa Sveučilišne bolnice u Pekingu.

Završila sam i američki dopisni tečaj homeopatije, Londonski koledž klasične homeopatije i niz međunarodnih seminara i tečajeva s tog područja.

U svojoj ordinaciji primjenjujem integrativnu medicinu, koja objedinjuje suvremene dijagnostičke mogućnosti i prirodne metode liječenja s holističkim pristupom.

Galerija fotografija